I det tredje numret av tidskriften bauhaus har man åtagit sig att utforska föremålens väsen. Parallellt med vår stora retrospektiv om århundradets formgivare Marcel Breuer har vi för denna tidskrift sökt efter föremål som vid första anblicken kan verka banala, men som gör det möjligt att analysera utopier och emancipatoriska effekter, fetischer och konsumtionsbeteenden - från tesked till kaktus, från prislapp till spegel, från hölje till tidtabell. Är föremålen lämpliga som bärare av en utopi? Hur påverkar kopian dagens designverksamhet och vad är förresten crowdsourced design? Tidskriften strävar efter att upptäcka hur Bauhaus har förändrat vårt sätt att hantera objekt och vad debatten om objektet i sig har utvecklats till i dag.

Samtidigt ställer tidskriften frågor om samtida design, där det inte längre räcker med att bara hålla konsumentperspektivet i sikte. Föremålen har också en koppling till de människor som tillverkar, underhåller och gör sig av med dem, och även till sin omgivning. Designdiskursen måste hitta svar på dessa frågor, som det finns ett akut behov av.

Efter två nummer dyker tidskriften bauhaus upp i en ny skepnad. I Amsterdams byrå Our Polite Society har vi hittat nya grafiska formgivare för året, som börjar med utformningen av tidskriften. I och med detta tar stiftelsen på allvar sitt anspråk på att vara en plattform för unga formgivare.