One-to-One är en arbetsmetod där klädesplagg blev stora tryckverktyg, täckta med svart och blått bläck. Varje klädesplagg fungerade som en stämpel och stämplades samtidigt, vilket skapade en kedjereaktion och gjorde varje klädesplagg till ett original och en kopia. Projektet One-to-One erbjuder nya perspektiv på reproduktion - det gör det möjligt för oss att se bortom den status som förmedlas av etiketten och se de faktiska, materiella egenskaperna hos kläderna. I den här läsaren, som innehåller bidrag från Amelia Groom, Ruby Hoette, Joke Robaard, T'ai Smith och Hanka van der Voet, utforskas några av projektets kärnfrågor: Vad innebär det att kopiera i modebranschen? Vad händer om ett plagg kan vara både en kopia och ett original på samma gång? Vad händer om reproduktion och produktion är en och samma sak? I den här läsaren dokumenteras processen och resultaten av One-to-One-projektet, samtidigt som man utforskar konsekvenserna och möjligheterna med denna unika arbetsmetod i ett bredare sammanhang av modesystemet.

Källa: www.elisavanjoolen.com