Boken består av nyckelord och performativa skrivningar kring dem, med hänvisning till en särskild genre av gammal kinesisk litteratur som uppstår ur överbliven eller marginell historia. Dessa spöklika former av skrivande var en blandning av återberättande, omskrivning, kommentarer och fantasi och berättade kusliga historier som inte kunde berättas ur de dåvarande lärda byråkraternas synvinkel. I sådana antologier av anekdoter suddades gränserna mellan det illusoriska och den historiska diskursen medvetet ut.