Malmö Konstmuseum är ett specialfall: det är en av landets viktigaste konstsamlingar, och det mesta av den ligger gömt i arkiven. Häromdagen pratade jag med en kvinna som bor i Dulwich i södra London. Hon påminde mig om att Dulwich Picture Gallery är en av världens första museibyggnader som utformats särskilt för att visa en konstsamling. Redan från början, i början av 1800-talet, beslutade man att samlingen borde göras tillgänglig för "allmänhetens inspektion". Låt det rulla runt på tungan i en minut: "inspektion för allmänheten". Vad betyder det? Hur kan vi göra samlingen tillgänglig i dag? Vilka berättelser har verken skapat under årens lopp, och vilka nya berättelser har de att berätta för oss?