VYTAUTAS KUMŽA (* 1992, Litauen) är bildkonstnär och bosatt i Amsterdam.

"Mitt arbete existerar i ett universum som styrs av en tvetydig, fantasifull logik som förhöjer vardagens banalitet till något udda. Innehållet i mitt arbete rymmer ett obsessivt sökande efter mening: jag iscensätter samtal mellan objekt som förblir stumma, och förutser ett utrymme där saker och ting aktiverar varandra genom performativitet, mellan det animerade och det livlösa. Även om mitt arbete i första hand är fotografiskt, är dess innehåll ofta konstruerat som en skulptural installation som antingen dubblerar eller motverkar den rumsliga presentationen av bilderna. Jag skapar en förkroppsligad upplevelse för publiken med hjälp av skulpturala element och presentationsskärmar. Installationerna blir ett otrogat encyklopediskt arkiv där de visade elementen lämnar synliga märken till fotografier, vilket visar inspirationskällor såväl som processerna för deras produktion."