The Salmon of Knowledge verzamelt documentatie van Sandberg Instituut's Graduation Exhibition 2022 in de Former Courthouse, Kunstkapel, Butcher's Tears, en De Thomas. Het boek toont werk van afgestudeerden van het Sandberg Instituut van de afdelingen Critical Studies, Design, Dirty Art Department, Fine Arts, Studio For Immediate Spaces, Disarming Design, en F for Fact. The Salmon of Knowledge is de eerste in een nieuwe reeks van jaarlijkse publicaties over het werk van afgestudeerden van het Sandberg Instituut, Amsterdam.

De teksten in The Salmon of Knowledge zijn geschreven naar aanleiding van interviews tussen de auteurs en de afstudeerders. In plaats van de Graduation Exhibition te beschouwen als een bepalend monumentaal moment in de verhalen van de afgestudeerden, probeert het boek het te begrijpen als slechts één punt langs een steeds groter wordende as van leren, praktijk en kennis. We presenteren ook drie begeleidende essays van Amelia Groom, G, en Sophie Collins die aan deze concepten raken. The Salmon of Knowledge is georganiseerd en geredigeerd door PS (Public Sandberg).