Sandberg Instituut är ett forskarutbildningsprogram inom Gerrit Rietveld Academie Amsterdam och erbjuder masterprogram i konst, inredningsarkitektur och design. De fem huvudavdelningarna syftar till att fördjupa konstnärers, designers och kritikers praktik. Dessutom reflekterar de tillfälliga programmen över specifika brådskande frågor i samhället och konsten, och de värdskapade programmen fokuserar på samarbete med andra institut.

Sandberg Instituuts huvudavdelningar är Critical Studies, Design, The Dirty Art Department, Fine Arts och Studio for Immediate Spaces. Ett genomsnitt på endast tjugo studenter per program gör att varje kurs kan vara flexibel och öppen för initiativ från studenter och tredje part. Kursledarna, som är framstående konstnärer, formgivare, teoretiker och curatorer med internationell praktik, bjuder in handledare och gäster som kan utmana studenterna att kritiskt reflektera över sitt yrke, sitt arbete och sina framsteg.