I byggnaderna i Gerrit Rietveld Academie & Sandberg Instituut finns flera kollektiva projektutrymmen. Projektutrymmena underlättar utbildningsaktiviteter för avdelningsgrupper, tvärvetenskapliga samarbeten och enskilda studenter. Den här sidan ger en inblick i de olika möjligheterna till pedagogisk användning av projektrummen. Vissa projekt är fortfarande under utveckling eller befinner sig i en fas av experimentella försök, andra är mer färdiga. Denna dagordning innehåller detaljerad information om dessa projektrum och ger en översikt över aktiviteterna här.