Förhållandet mellan det byggda rummet och samhället, landskapet och miljön - stadsrummet respektive stadslandskapet - uppstår i samspelet mellan komplexa erfarenheter, innovationer, övervägande- och beslutsprocesser, förvaltningsformer och naturliga egenskaper. Lokala förhållanden, befintliga kunskaper och färdigheter, strukturer och typologier förändras ständigt, kopplas samman på nytt och utvecklas vidare.