En katalog för 2019 års utställning med studentpublikationer från den nederländska designern, samlaren och läraren Henk Groenendijks arkiv. Groenendijks samling, som producerats av studenter vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam under de senaste tjugo åren, är en biprodukt av många års undervisning och balanserar på den hårfina gränsen mellan klassrummet och världen utanför. Verket belyser en övergång från det som i slutet av 90-talet kallades "Dutch Design", en alltmer internationell och öppen riktning som avlägsnade sig från en påtvingad nationell stil. Samlingen består av nästan 500 publikationer (många produceras unikt eller i små upplagor) och speglar en stor variation av metoder, estetik och ämnen - inklusive språk, typografi och samtida visuell kultur. Innehåller bidrag från Åbake, Riet Wijnen, Lies Ros, Kate Banar och Orin Bristow.