När man går in på Gerrit Rietveld Academies förnyade campus och närmar sig ingången till den ursprungliga byggnaden som ritades av Gerrit själv, dras ögat genast till och fångas av en upprätt horisontell yta som dyker upp precis framför fasaden.

Det är en välkomnande reklamskylt i screentryck på 125 x 500 centimeter som presenterar vår akademi som representerar fantasin som ett suveränt territorium. [...]

Den har från början fungerat som en öppen plattform och har från början annonserat, tillkännagivit, kampanjat, bjudit in, informerat och kommenterat aktiviteter och evenemang som pågår och kommer att äga rum i täta omgångar, och som snabbt har förändrats om och om igen under hela året, från att säga hej i september till att vinka adjö i juli och allt däremellan, år ut och år in, i mer än två decennier nu.