I denna separatutställning på Prospekto Gallery i Vilnius presenterar Vytautas Kumža sina senaste fotografiska verk, som han kombinerar med skulpturala objekt med liknande logik i rummet. Kumža är intresserad av materialiteten i den miljö som vår kognitiva erfarenhet härstammar från och använder olika produktionsprocesser för att förstöra, ta bort eller återförena som en möjlighet att skapa ett alternativ. [...] Den här utställningen påminner om fotosyntesens process, som ett växthus. Den blir ett ekosystem som erbjuder en möjlighet att ompröva övertygelser eller överge fördomar.