De Kunstverein Bielefeld werd in 1929 opgericht met als doel kunst te ondersteunen en de verspreiding ervan te bevorderen. Het werk van de Kunstverein berust op de actieve maatschappelijke betrokkenheid van haar leden, die inmiddels bijna negenhonderd leden tellen. Ons programma richt zich op de kritische kracht van de kunst en sluit bewust aan bij actuele discoursen. Naast solotentoonstellingen staan thematische presentaties centraal, georganiseerd in samenwerking met internationale en regionale partners. Ons doel is om van de Kunstverein een locatie te maken voor hedendaags esthetisch experiment, een ruimte te creëren waar kunst kan reflecteren op de uitdagingen en veranderende omstandigheden van ons gezamenlijke leven. Tegen deze achtergrond nodigen wij het publiek uit om het werk van jonge internationale kunstenaars te ontdekken, te discussiëren over beelden van de hedendaagse samenleving en de ideeën van de hedendaagse kunst voortdurend te herijken.