De relatie tussen gebouwde ruimte en samenleving, landschap en milieu - respectievelijk stedelijke ruimte of stadslandschap - ontstaat in het samenspel van complexe ervaringen, innovaties, afwegings- en besluitvormingsprocessen, van beheersvormen en natuurlijke kenmerken. Lokale omstandigheden, bestaande kennis en vaardigheden, structuren en typologieën worden voortdurend getransformeerd, nieuw verbonden en verder ontwikkeld.