Kunstverein Bielefeld grundades 1929 med syftet att stödja konst och främja dess spridning. Konstföreningens arbete bygger på ett aktivt medborgarengagemang från medlemmarna, som nu är nästan ett nittiotal. Vårt program fokuserar på konstens kritiska kraft och förhåller sig medvetet till aktuella diskurser. Förutom separatutställningar spelar tematiska presentationer en central roll, som organiseras i samarbete med internationella och regionala partner. Vårt mål är att göra Kunstverein till en plats för samtida estetiska experiment och skapa ett utrymme där konsten kan reflektera över de utmaningar och förändrade villkor som våra gemensamma liv innebär. Mot denna bakgrund bjuder vi in allmänheten att upptäcka unga internationella konstnärers verk, diskutera bilder av det samtida samhället och ständigt omvärdera idéerna om samtidskonst.